Zaloguj Rejestracja skarby kaszub

skarby kaszub


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Promocja lokalnej i ekologicznej żywności w oparciu o współpracę z regionalnymi producentami rolnymi mająca na celu rozwinięcie dotychczasowej działalności gospodarczej przez utworzenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością w celu zwiększenia dochodowości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.